Slider

Какво да правя


Река Искър

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Локация
42.636169,23.418367
Историческа информация
Река "Искър" се получава след сливането на Черни Искър, Леви Искър и Бели Искър, които извират от различни части на северна и центрана Рила. След като преминава между масивите на Витоша и Ихтиманска средна гора, където е разположен и язовир Искър, реката заобикаля София и пресича Стара планина през внушителното Искърско дефиле. След това Искър пресича спокойно Дунавската равнина, за да се влее в Дунав.
Витоша, паркове, градини

Искър е най-дългата изцяло българска река със своите 368 метра. Тя е десен приток на река Дунав. Водите на реката се използват за производство на електроенергия и водоснабдяване. В Панчаревския и Искърския пролом има множество природни забележителности – скални образувания, пещери и др., които предлагат отлични условия за туризъм, алпинизъм, отдих и риболов.