Slider

Новини


Природен парк „Витоша“ – един от 11-те природни парка на България

Сряда, 16 Юни 2021

28 май – Ден на парковете в България

От 1999 г. датата 28 май е определена за Ден на парковете в България. На своята площ от 110 993,6 km² нашата страна разполага с 11 природни парка. Общата територия на тези паркове е и най-голямата защитена територия в страната. Един от тези паркове е и природен парк „Витоша“, който се намира на територията на планината Витоша. Това е първият парк не само в България, но и на Балканския полуостров.

Създаден през 1934 г., природен парк „Витоша“ е първият парк не само в България, но и на Балканския полуостров. На територията на природен парк „Витоша“ има разнообразие от растителност, гъби и  разнообразна безгръбначна фауна. Наред с многото видове постоянни птици, в зависимост от сезона се срещат много гнездещи и прелетни птици. От едрите бозайници във Витоша се срещат благороден елен, сърна, диво прасе, мечка и вълк. Над половината от всички видове прилепи, които са представени в България, могат да бъдат наблюдавани в природен парк „Витоша“.

Непосредствената близост на планината Витоша до българската столица, обуславя и значението на природния парк за туризма в София.

От туристическа гледна точка Витоша дава на София условия за зимен и летен туризъм, Черни връх - 2290 м, приказния Боянски водопад, резервата „Бистришко бранище“, най-дългата пещера в България – Духлата, Златните мостове, връх Камен дел, каменните реки, витошкото лале и много други природни забележителности.

Витоша е дом на и Боянската църква „Св. св. Никола и Пантелеймон”, чиито стенописи са предшественици на европейския Ренесанс. Църквата е обекта на световното културно наследство на ЮНЕСКО.