Slider

Новини


Археологическа изложба „Поток през времето“

Четвъртък, 17 Юни 2021

Националният археологически музей към Българската академия на науките представя най-новата си временна изложба - „Поток през времето“.

Експозицията представя резултатите от проучени 120 археологически обекта, открити при реализирането на различни проекти от изграждането на газопреносната инфраструктура в Северна България. Над 400 предмета от 60 обекта, разкрити при спасителните археологически разкопки, ще бъдат показани пред широка публика. Те включват изящни керамични съдове, сечива и оръжия, златни и сребърни накити, монети и статуетки, от ранния неолит (6000 г. пр.Хр.) до Възраждането (ХІХ в.).

Изложбата е съвместна инициатива на Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, със съдействието на Министерство на културата, Българска академия на науките и 17 музея от страната. Съвместно с изложба „Поток през времето“ до 19 септември 2021 г. може да бъде видяна и временна изложба „Българска археология 2020“, експонирана в Централна зала на музея. Двете изложби взаимно се допълват, представяйки на посетителите изключително активната работа на археолозите през изминалите две години, и някои от най-впечатляващите резултати и находки.