Slider

Новини


София подпомага младежки проекти със 150 000 лева

Сряда, 12 Май 2021

За първи път Столичната община финансира проекти по Програма „София-град на младите и активните“. 27 са младежките проекта с общ бюджет 150 000 лева на основа на оценка от Експертна комисия, като средствата се осигуряват от бюджет на дейността „Спортна база за спорт за всички”.

С проекти кандидатстваха 90 организации , сред които различни институции, професионални гимназии, ученически и студентски съвети, районни администрации и младежки организации.

За финансиране са предложени проектите, събрали най-висок брой точки при оценка на ефективността, съгласно критериите на Програмата, като всички проекти получили над 280 точки ще се финансират на 100% в рамките на исканото от кандидатстващите организации финансиране.

Подпрограма „Моят град“ включва 8 проекта, в които да се финансират дейности, свързани с културно-историческото наследство на града.

Подпрограма „Споделени пространства“ съдържа 9 проекта, с които  младите показват загрижеността си към каузи, подкрепящи хора в неравностойно положение, и инициативи на неправителствени организации, реализиращи дейности за младежи от рискови групи.

По подпрограма „Младите за София“ ще бъдат подпомогнати 10 проекта, поставящи акцент върху инициативността на ученически и студентски форми на самоуправление, на обучения и създаване на мрежи за обмен на знания и взаимопомощ, доброволчески инициативи  и формиране на умения на младежки лидери.

Фондация “Център за развитие на медиите” са подготвили проект “Ваксинация срещу дезинформацията”. Фондация “Ела и ти” искат да осигурят достъп до атрактивни природни забележителности на хора с увреждания като разходка с лодки в езерото Дружба.