Slider

Новини


Удължен е срокът на действие на част от въведените допълнителни мерки в подкрепа на бизнеса

Сряда, 12 Май 2021

Предвид продължаващата извънредна епидемиологична обстановка с решение от 22.04.2021 г. на Столичният общински съвет беше удължен срокът да действие на част от въведените допълнителни икономически мерки, с цел намаляване на неблагоприятните икономически последици от спиране и затрудняване на дейността на редица търговски обекти, наематели или ползватели на общински нежилищни имоти.

Мерките предвиждат:

  • Изцяло освобождаване от наем на лицата, които имат действащи договори за наем на общински нежилищни имоти, сключени преди 13 март 2020 г., за времето, през което са преустановили своята дейност в наетия/ползвания обект, но за срок не по-дълъг от периода 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г.
  • Изцяло освобождаване от обезщетение за ползване на ползвателите на общински имоти или имоти на общинските дружества с действащи договори за ползване, сключени преди 13 март 2020 г., за времето, през което са преустановили своята дейност, но за срок не по-дълъг от периода 01.02.2021 г. до 30.06.2021 г.

Лицата, които желаят да се възползват от мерките, е необходимо в срок до 31 юли 2021 г. да подадат декларация по образец и счетоводни документи, доказващи правото им да се ползват от облекченията.

Контролът за установяване достоверността на документите е възложен на районните кметове и на органите на управление на съответните търговски дружества.