Slider

Новини


СТОЛИЧНА ОБЩИНА СЪЗДАВА РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА СОФИЯ

Вторник, 09 Февруари 2021

С цел удовлетворяване на засиления интерес на гражданите на столицата по темата за опазване на недвижимото културно наследство на територията на София, както и с цел да бъдат подкрепени усилията на Министерство на културата в тази посока, Столична община създава публична база данни, съдържаща историческа информация за сградите - паметници на културата в столицата. Информацията ще се попълва и поддържа от експерти на Регионален исторически музей – София. Предстои да бъде събрана и актуализирана значителна по обем информация, която да залегне в основата на бъдещ информационен портал с публичен достъп, който ще е достъпен от официалния сайт на Музея за история на София – www.sofiahistorymuseum.bg.