Slider

Новини


ПРОГРАМА „СОФИЯ – ГРАД НА МЛАДИТЕ И АКТИВНИТЕ“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Вторник, 09 Февруари 2021

До 4️ март 2021 г. Столична община ще приема проектни предложения по Програма "София - град на младите и активните". Това е инициатива, насочена към младежи от 15 до 29 години и ще финансира проекти в следните три подпрограми: „Младите за София – лидерство, доброволчество, активност“; „Моят град – територия на младежки инициативи“; „Споделени пространства – толерантност и подкрепа“. Програмата разполага с финансов ресурс в размер на 150 000 лева за календарна година, разпределени поравно в трите подпрограми. Максималният размер на финансиране за отделен проект е до 7 000 лева.

Проектни предложения по Програмата могат да подават организации, които са регистрирани на територията на Столична община.

Подробна информация за Програмата „София – град на младите и активните“ и условията за кандидатстване можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/en/youth-activities