Slider

Новини


Биотехнологичен център ще бъде изграден в София

Четвъртък, 07 Януари 2021

В София ще бъде създаден първият по рода си за България Биотехнологичен център, след като Столична община, София Тех Парк и Биотехнологичен и Здравен Клъстер България подписаха меморандум за сътрудничество.

Целта на този меморандум е да се развие биотехнологичния и здравен сектор, като същевременно се насърчава взаимодействието между институциите, научния сектор и бизнеса. По този начин София се популяризира като място за инвестиции и развитие на технологии и наука в здравеопазването.

В София се наблюдава нарастване на стартъпите в областта на медицината и биотехнологиите, както и на развойните (R&D) центрове.

Биотехнологичният център ще е зона, в която учени, предприемачи и студенти ще намерят подходяща среда, подкрепяща започването и развитието на техния бизнес. Изграждането на центъра ще постави София на международната карта в областта на биотехнологиите и науките за живота, като място за наука и инвестиции в развитие на здравните технологии.