Slider

Новини


Календар на кулурните събития в София

Четвъртък, 07 Януари 2021

18 ти януари 2021 г. е крайният срок за подаване на заявления за включване в календара на кулурните събития в София.

Столична Община обяви чрез дирекция „Култура“, че в съответствие с Решение № 584 от 26 ноември 2020 г. приема заявления за културни дейности, които да бъдат включени в календара на събития за 2021 г. в раздели "Стратегически" и "Значими" дейности. За „Стратегически събития" могат да бъдат предложени инициативи, които са постигнали поне пет последователни успешни издания в рамките на град София; за „Значими събития" - най-малко три последователни успешни издания. От 16 декември 2020 г. до 18 януари 2021 г. (включително и двете дати) предложенията ще се приемат по електронен път само на уебсайта https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, имейл, куриер, хартия и др., няма да бъдат приемани.

Най-новата информация за календара е публикувана на https://kultura.sofia.bg/calendar/, както и необходимите документи и формуляри, за поръчка на събитието.