Slider

Новини


ЗАПОЧВА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯТ ПРЕЗ 2021 Г.

Понеделник, 07 Декември 2020

Проектните предложения ще се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” – https://kultura.sofia.bg

Столична община, чрез дирекция „Култура”, ще реализира от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително, сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г.

В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления с изключение на Направление 7: „Мобилност”, за което е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация.

Столичната програма „Култура” през 2021 г. има за цел да насърчи културните организации да търсят решения и да реализират проекти, които им позволяват да развиват своята творческа дейност и в ситуация на пандемия и ограничения.

Актуална информация, както и документите и формулярите за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2021 г., ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/home.html.