Slider

За нас


За нас

ОП „Туризъм“ прилага общинската политика в областта на туризма и упражнява контрол върху качеството на туристическите услуги.


Предприятието е отговорно за промотирането на София като атрактивна туристическа дестинация.

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети