Slider

Новини


Едно дългоочаквано издание вече е факт

Вторник, 01 Февруари 2022

В музейния магазин на Регионален исторически музей – София можете да откриете и разлистите юбилейния том 8 от поредицата „Сердика – Средец – София“, който представя докладите от проведената на 12–14 ноември 2018 г. Национална научна конференция „90 години Музеят на София“.

Сборникът съдържа мултидисциплинарни изследвания по различни теми и проблеми от областта на историята, археологията, етнографията, антропологията, архивистиката, историята на изкуството, архитектурата и градоустройството, консервацията и реставрацията, туризма и културните маршрути, музеологията и културния мениджмънт, които биха представлявали интерес за всеки, заинтригуван от актуалното проучване и опазване на културно-историческото наследство на град София и Софийска област.