Slider

Новини


„Приложно златарско изкуство“ – изложба

Четвъртък, 17 Юни 2021

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ представя изложбата "Приложно златарско изкуство". Временната експозиция продължава до 26 септември 2021 г. с работно време всеки ден между 10:00 и 18:00 ч.

Концепцията на изложбата "Приложно златарско изкуство" е разработена от екип на Регионалния исторически музей – София, начело с куратора Кателина Салтирова-Павлова. Занаятът е представен в ареала на българските земи и в контекста на систематизирана информация за конкретни произведения, някогашни работилници, както и съвременни майстори.

Включени са накити и предмети (свързани с бита, религиозния култ и др.), изработени от сребърни и други метални сплави, чрез разнообразни техники. Основните експонати са от периода XIX и първата половина на ХХ в. Връзката им с предходната епоха е онагледена посредством артефакти от ХVІ, ХVІІ и ХVІІІ в.

Златарската работилница е разгледана освен чрез изработваните в нея произведения, и посредством инструментариума (клещи, менгеме, везни и др.), с който си служат майсторите. Принадлежностите са използвани за направата на златарски изделия в края на ХІХ и началните десетилетия на ХХ в.

Дейността на съвременни майстори златари е представена интерактивно. Обърнато е внимание на ръчно направени изделия, създадени чрез възпроизвеждане на стари модели, техники и технологии. Взети са под внимание двата съществени белега на произведенията – естетика и утилитарна функция.

Подготовката и реализацията на изложбата е резултат от партньорска инициатива. Регионалният исторически музей – София е организатор, домакин и основен участник. С експонати или фотоматериали партнират: Националният исторически музей, Националният археологически институт с музей при БАН, частният колекционер Антонио Василев и Фондация „Занаяти от тракийските земи”. Използвани са и фотографии от личната колекция на Константин Чакъров.

Изложбата се намира в зала „Временни експозиции“, етаж 2 на Регионалния исторически музей – София (пл. „Бански“ 1). Разглеждането се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки.