Slider

Новини


ГЛАСУВАНЕТО ЗА ПРОГРАМАТА „СОФИЯ ИЗБИРА“ ПРИКЛЮЧИ В ПОЛУНОЩ НА 30 НОЕМВРИ 2020 г.

Понеделник, 07 Декември 2020

„СОФИЯ ИЗБИРА“ е програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта на програмата е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителствени и професионални организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината. Бюджетът на Програмата  за 2021 г. е 1 500 000 лв.

Срокът за подаване на предложения изтече на 25 октомври 2020 г.

От 26 до 31 октомври всички предложения бяха разгледани от експерти на общината единствено по отношение на възможността да бъдат реализирани в рамките на следващата година и в определения бюджет.

Всички одобрени предложения бяха публикувани на страницата на Столична община https://www.sofia.bg/sofia-izbira с възможност гражданите да гласуват за своя фаворит.

До 7 декември комисия ще изготви и публикува протокол с резултатите от класирането, след което ще бъде изготвен доклад, с който класираните на първите места проекти до бюджета на програмата, ще бъдат предложени за финансиране от Столична община през 2021 г.