Slider

Новини


СТРОЯТ НОВИ СПОРТНИ ЗАЛИ В НЯКОЛКО УЧИЛИЩНИ ДВОРОВЕ В СОФИЯ

Петък, 29 Март 2019

Като постоянен носител на титлата „Европейска столица на спорта“ София инвестира в достъпа до спортни съоръжения и насърчаване на масовия спорт на младото поколение. През 2019 г. стартира изграждането на първите две многофункционални училищни спортни зали – в Люлин 7 и в Павлово по инициатива на кмета на Столична община. Целта е в територии с голям брой население и в училища със значителен брой ученици да се създадат центрове за ученически и масов спорт. Финансирането е осигурено от бюджета на Столичната община.