Slider

Новини


Столична община обяви открит конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя”

Столична община обявява открит конкурс за възстановяване, обновяване и изграждане на площад „Света Неделя” и прилежащите му публични пространства. Целта е да се създаде мрежа от общодостъпни пространства, като се запази тяхната идентичност. Конкурсът ще събира предложения до 8 май 2019 г. До 29 април всички желаещи да участват със свои проекти ще могат да задават въпроси по процедурата. Критерият за оценяване на конкурсните проекти е постигане на оптимално съотношение между качество и цена. Първият предварителен подбор на предложенията ще бъде направен на 20 и 21 юни 2019 г. Столична община е подготвила общ награден фонд от 250 000 лв. за предлаганите концепции, които ще бъдат разпределени между петте отличени проекта, започвайки от 70 000 лв. за първата награда и достигайки до 30 000 лв. за класирания на пето място проект. Повече информация за конкурса може да намерите на специално създадения сайт.