Slider

Календар на събитията


МЕЧО ПУХ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Мюзикъл от Андрей Дреников
Камерна зала
Изпълнява са на български език

Музикално и танцово изкуство

събота 07 октомври 2023 11:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30