Slider

Календар на събитията


DIGI PAY EVENT 2023

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Събитието за сигурни и достъпни дигитални плащания

Бизнес събития

четвъртък 05 октомври 2023

София

бул. „Цариградско шосе“ 147