Slider

Календар на събитията


ОФИЦИАЛНА СМЯНА НА КАРАУЛА ПРЕД ПРЕЗИДЕНТСТВОТО

Пред Президентството

С тържествена смяна на гвардейския представителен караул пред сградата напрезидентската администрация се отбелязват националния и официалните празници в република България.
Официална смяна на караула се извършва всяка първа сряда на месеца от 12:00 ч.
За първи път тържествената смяна на караула е извършена на 5 ноември 2003 г.
Новите ритуали, които представя Националната гвардейска част, са свързани със съхраняването и развитието на традициите, заложени в миналото.
След 1879 г. се практикува поставяне на почетна стража пред важни държавни учреждения. Задължително в празнични дни, пред двореца и сградата на Народното събрание, тази разширена почетна стража е изпълнявана само от гвардейци в парадна униформа – израз на специално отношение към българската държавност.

Фестивали и чествания

сряда 04 октомври 2023 12:00