Slider

Календар на събитията


УРОШ ЛАЙОВИЦ И ЦИЮ ХЕ

Зала "България"
ул „Аксаков“ 1
София
http://www.sofiaphilharmonic.com
Зала „България“
Диригент
Урош Лайовиц
Солист/и
Цию Хе
Състав
Национален филхармоничен хор
Национален филхармоничен оркестър
Програма
Волфганг Амадеус Моцарт - Концерт за цигулка и оркестър №3 в сол мажор, К.216
Волфганг Амадеус Моцарт - "Коронационна меса" за солисти, хор и оркестър в до мажор, K.315

Музикално и танцово изкуство

неделя 06 ноември 2022 19:00

София

ул „Аксаков“ 1