Slider

Календар на събитията


ТРИТЕ ПРАСЕНЦА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Мюзикъл от Александър Райчев
Камерна зала

Музикално и танцово изкуство

събота 05 ноември 2022 11:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30