Slider

Календар на събитията


ЛЕТЯЩИЯТ ХОЛАНДЕЦ

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Рихард Вагнер - премиера
Времетраене 2:40 Антракти 1
Голяма зрителна зала

Музикално и танцово изкуство

петък 04 ноември 2022 19:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30