Slider

Календар на събитията


ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Опера от В.А.Моцарт - адаптирана за деца
Времетраене: 01:00
Камерна зала
Изпълнява се на български език.

Музикално и танцово изкуство

петък 04 ноември 2022 10:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30