Slider

Календар на събитията


София преди 8 хиляди години: раннонеолитно селище Слатина-София

София преди 8 хиляди години: раннонеолитно селище Слатина-София
На 2 ноември (сряда) екипът на Националния археологически институт и музей на БАН, проучващ раннонеолитното селище Слатина-София, ръководен от акад. Васил Николов, ще представи пред учениците от V клас на 23. Средон училище "Фредерик Жолио-Кюри" резултатите от дългогодишните проучванията на обекта. Децата ще бъдат запознати с историята на най-старото селище на територията на град София. Ще бъде разказано откъде пристигат създателите на селището в края на VII хилядолетие пр. Хр., как протича животът на неговите обитатели – една от първите земеделско-скотовъдни общности на територията на Централните Балкани, защо селището престава да съществува след близо 500 години динамичен живот. Ще бъде обяснено и значението на знанието за това селище в контекста на науката и културно-историческото наследство.
Инициативата се провежда в рамките на проекта „София преди 8 хиляди години: раннонеолитно селище Слатина-София“, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община през 2022 г. и благодарение на любезното съдействие на ръководството на 23. СУ "Фредерик Жолио-Кюри".

Изложби

сряда 02 ноември 2022