Slider

Календар на събитията


Временна изложба „Нови постъпления 2022“

Музей "Земята и хората"
бул.„Черни връх“ 4
София
earth.and.man@gmail.com
http://www.earthandman.org/?page_id=951&lang=bg
Всяка година на 19 юни - Деня на дарителя се открива временна изложба с новите постъпления от дарения и теренни сборове през изминалия сезон.
Вход с музейни билети.

Изложби

вторник 01 ноември 2022

София

бул.„Черни връх“ 4