Slider

Календар на събитията


Изложба „Склуптури и рисунки” - автор Боян Боянов

ОКИ „Красно село”
бул. „Цар Борис III” 41
София
http://www.oki-krasnoselo.com
Зала № 3, ОКИ ДК „Красно село“
Изложбата се организира с партньорството на Народно читалище „Средец“
Вернисаж 25.10.2022 г. - 18:00 - 20:00 ч.
Изложбата може да бъде разгледана от 25 октомври до 9 ноември, от 9:00 - 17:00 ч.
Вход свободен

Изложби

вторник 25 октомври 2022

София

бул. „Цар Борис III” 41