Slider

Календар на събитията


„Куклен цирк“

ОКИ „Красно село”
бул. „Цар Борис III” 41
София
http://www.oki-krasnoselo.com
Клоунска пародия с кукли и циркови номера
Режисьор: Елена Арсова и Валентин Павлов
Сценография и кукли: Елена Арсова и Валентин Павлов
Участват: Елена Арсова, Валентин Павлов
Зала „Елит“, 18:30 ч., ОКИ ДК „Красно село”
Вход с билети: деца до 6 г. - 2 лв., деца от 6 г.- 4 лв., възрастни - 6 лв.

Театри

събота 15 октомври 2022 18:30

София

бул. „Цар Борис III” 41