Slider

Календар на събитията


Дуо „Ризови“ | Споделете музиката

Национална галерия „Квадрат 500“
ул.„19-ти февруари“ 1
София
http://nationalgallery.bg/bg/visiting/kvadrat-500/
Музика за валдхорна и струнни от 18-ти век
Творби от Йохан Андреас Амон, Волфганг Амадеус Моцарт и Фредерик Дюверноа.
Със специалното участие на Кирил Матанов – виола, Кристиана Алипиева – виолончело.

Музикално и танцово изкуство

неделя 14 август 2022 18:30

София

ул.„19-ти февруари“ 1