Slider

Какво да правя


Боянска църква

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
ул."Боянско езеро" №1-3
Локация
42.644744,23.266082
Описание
Боянска църква е сред най-ценните паметници на българското културно наследство. Най- ранният строеж е датиран от XI в. През XIII в. до старата църква е издигната семейна църква-гробница. Стенописите от този период (1259 г.) са дело на неизвестен майстор от търновската школа. Имат изключително висока художествена стойност и се определят като предвестници на европейския Ренесанс. В цял ръст са изписани ктиторите севастократор Калоян и жена му Десислава. Срещу тях са цар Константин Асен Тих и царица Ирина, единствените портрети от тази епоха на български владетели. Боянската църква е в списъка на обектите на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Боянската църква е филиал на Националния исторически музей.
Историческа информация
Паметник, включен през 1979 г. в Листата на световното културно наследство на ЮНЕСКО под № 42. АРХИТЕКТУРА: Х-ХІ в., ХІІІ в. и ХІХ в. СТЕНОПИСИ: ХІ-ХІІ в., 1259 г., ХІV в., ХVІ-ХVІІ в. и 1882 г.

ул."Боянско езеро" №1-3

Музеи