Slider

Какво да правя


Храм Св. Георги Победоносец

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Телефони
+3592 973 61 44
Адрес
София 1138, ул "Самоковско шосе" 75
Локация
42.626337,23.407911
Историческа информация
Окончателното завършване и изписване на "Св. Георги Победоносец" става едва през 1878 г.

София 1138, ул "Самоковско шосе" 75

+3592 973 61 44

Храмове

Почти няма автентични документи за началото на храмовото строителство в кв. Горубляне, както и за историята на храма и енорията.