Slider

Какво да правя


Улица Юрий Венелин

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Локация
42.690536,23.328896
Историческа информация
Юрий Венелин (1802 – 1839 г.) е виден украински българист, етнограф и славист. През 1830 г. посещава България, пише българска граматика и става автор на тритомник за древните и настоящи българи.
Улици, площади, мостове, фонтани

Наименована през 1892 г. в чест на видния украински българист, етнограф и славист Юрий Венелин