Slider

Какво да правя


Улица Цар Асен

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Локация
42.695006,23.319647
Историческа информация
Цар Асен (1187 – 1196 г.) заедно с брат си Петър организира въстание против византийското владичество през 1185 г. и възстановява българската държава.
Улици, площади, мостове, фонтани

Носи името от 1892 г. на цар Асен, а от 1883 до 1892 г. се нарича ул. „ Стара Боянска”.