Какво да правя


Национален музей "Земята и хората"

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Адрес
бул."Черни връх" 4
Локация
42.680157,23.3208446
Описание
Националният музей „Земята и хората”- София е държавен културен институт с национално значение. Извършва общонационални функции по издирване, придобиване, изучаване, опазване и представяне на минералите и минералните ресурси, като важна част от националното природно наследство. Участва в провеждането на държавната политика по изучаване и опазване на културното наследство, съвместно с компетентните държавни и общински органи. Осъществява методическа и друга помощ на музеите от националната музейна мрежа. Музеят e храм на дарителството, щедростта и родолюбието. Създаден е изцяло с дарения на български и чуждестранни физически и юридически лица.

бул."Черни връх" 4

Музеи

В музея са създадени следните условия за достъп на хора в неравностойно положение: При главния вход има сградата има наклонена неподвижна рампа за достъп. Тя осигурява подход до информацията за посетители, продажбата на билети и първия етаж на експозиционната зала. В началото на първия етаж на експозиционната зала е изградена вертикална повдигателна платформа (тип асансьор), която осигурява достъп до втория етаж на експозиционната зала.