Slider

Какво да правя


Ботаническа градина на БАН

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Уеб сайт
Адрес
София, ул. Околовръстен път №22, 22
Локация
42.645457,23.2996537
Историческа информация
Над 3 300 вида растения от всички континенти се отглеждат тук. Над 1200 образеца са декоративните сортове, създадените от човека: рози, орхидеи, традиционни японски азалии, камелии, обичаните в цял свят мушката (пеларгониуми), екзотични американски фуксии (обички), японски кленове, сортове на хвойни, туи, лъжекипариси и други. Градината е база за практически занятия на студенти и ученици. Във връзка със задълженията на страната по Международната конвенция за търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора на ООН (CITES), е изграден Спасителен център за конфискувани растения. Ние консултираме държавни и обществени институции и граждани; обменяме материали за научни изследвания с градини от цял свят; предоставяме растения за обогатяване на колекциите на други градини и паркове в страната. Като част от зелената система на столицата, Градината е и място за отдих и наслада за хилядите посетители.

София, ул. Околовръстен път №22, 22

Витоша, паркове, градини

БГ - БАН е специализирано академично звено с предмет на дейност: създаване и поддържане на научноорганизирани и документирани колекции от живи местни и екзотични растения за целите на експерименталните ботанически изследвания върху биологията на видовете и опазването на биологичното разнообразие; специализирано и широко обществено природонаучно и природозащитно образование. В Ботаническата градина на БАН се намира най-богатата на Балканите обществена сбирка растения. Колекционният фонд наброява над 4500 вида и форми растения. Над 1 % от разнообразието на висшите растения в света е включено в колекциите.