Какво да правя


Сградата на хотел-ресторант България

Зарежда се google карта. Моля изчакайте!

Телефони
+3592 988 53 07
Адрес
София, 1000, бул. "Цар Освободител" 4
Локация
42.695603,23.327595
Историческа информация
Сградата на хотел- ресторант "България" е проектирана от арх. Станчо Белковски и Иван Данчов през 1932 г. Строежът е реализиран в периода 1934-1937 г. Проектът е изключително сложен, поради съчетаването на няколко различни функции- сложната форма на парцела и необходимостта от вписване между двете състествуващи сгрди на бул. "Цар Освободител".

София, 1000, бул. "Цар Освободител" 4

+3592 988 53 07

Архитектура

Гранд Хотел “България” е един от видните символи на столицата. Сградата на архитектурния комплекс България е смятана за един от примерите на модернизма в българската архитектура.