Slider

Как да пътувам


Как да пътувам


ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ

Общественият градски транспорт в София е:
Наземен - автобусен, трамваен и тролейбусен
и
Подземен - Метро.

Безконтактно плащане с дебитна или кредитна карта

При пътуване с автобус, тролейбус, трамвай и метро, пътуващият може да заплати за билет за еднократно пътуване (1,60 лв.), като просто доближи безконтактната си кредитна или дебитна карта до валидатор.

При използване на една и съща карта, в рамките на един ден в наземния и подземния транспорт, след третото валидиране на банковата карта, общата сума, която ще бъде таксувана ще е само 4 лева. По този начин пътникът може да пътува колкото пъти пожелае през деня на обща цена от 4 лева, цената на дневната карта. Достатъчно е само да доближава банковата картата до валидатор. Системата автоматично брои и пресмята пътуванията.

За да се информирате относно:


ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С НАЗЕМЕН ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ

Карта за еднократно пътуване с наземен транспорт
Цената на карта за еднократно пътуване с наземен транспорт е 1,60 лева. Картата може да бъде закупена от търговските обекти на Център за градска мобилност, от касиер на касите в метростанциите, в тото-пунктовете и в клоновете на Български пощи в София. Картата за еднократно пътуване трябва да бъде перфорирана веднага след качване в превозното средство и е валидна само за даденото превозно средство. Автомати за карти са инсталирани в някои превозни средства. Картата издадена от този автомат не се перфорира. Цената на картата за всички линии на нощния транспорт е 2 лева и картата може да бъде закупена от водача.

ЗАПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА В НАЗЕМНИЯ И ПОДЗЕМНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА СОФИЯ

Заплащането на превозните документи за пътуване в наземния подземния градски транспорт на София може да се осъществява безконтактно на валидаторите, посредством дебитна или кредитна карта.

При пътуване с метро

На всички метро станции по линиите на метрото вече може да валидирате своето пътуване с банкова карта, независимо от нейния издател. Пътникът трябва да валидира/приближи своята дебитна или кредитна карта до валидатор. Валидаторите са поставени на бариерите за вход в метрото.

Цената на еднократното пътуване е 1,60 лв. Валидира се само една карта и само за едно лице. Устройствата на контрольорите разчитат само дали е направена валидация или не.

При пътуване с автобус, тролейбус и трамвай

Веднага след качване в автобус, тролейбус и трамвай пътникът трябва да валидира/приближи своята дебитна или кредитна карта до валидатор.

Цената на еднократното пътуване е 1,60 лв. Валидира се само една карта и само за едно лице. Устройствата на контрольорите разчитат само дали е направена валидация или не.

НАМАЛЕНИЕ СЛЕД ВСЯКО ТРЕТО ВАЛИДИРАНЕ

Ако в рамките на деня, от 4:30 ч. до 00:00 ч., пътувате повече от три пъти /включително и с комбинация на наземен транспорт/, системата автоматично таксува цената на дневна карта от 4.00 лева, независимо от това, колко пъти сте използвали обществения транспорт. Единственото условие е през целия ден да използвате една и съща банкова карта. Валидира се само една карта и само за едно лице.

АБОНАМЕНТИ КАРТИ ЗА НАЗЕМЕН И ПОДЗЕМЕН ТРАНСПОРТ

От търговските обекти на Център за градска мобилност могат да бъдат закупени и следните абонаментни карти за пътувания с обществения градски транспорт:

 • дневна карта за всички линии на наземен и подземен транспорт на хартиен носител – цена 4 лева; (картата не включва нощен транспорт); Дневна карта за всички линии на наземен и подземен транспорт може да бъде закупена онлайн през интернет портала на „Център за градска мобилност“ - https://webportal.sofiatraffic.bg
 • електронна тридневна карта за всички линии - цена 10 лева, допълнително се заплаща 2 лева за електронния носител; (картата не включва нощен транспорт); Тридневна карта за всички линии може да бъде закупена онлайн през интернет портала на „Център за градска мобилност“ - https://webportal.sofiatraffic.bg
 • електронна дневна карта за всички линии на наземен и подземен транспорт – цена 4 лева, допълнително се заплаща 2 лева за електронния носител; (картата не включва нощен транспорт);
 • различни видове персонализирани и неперсонализирани абонаментни карти. Различни видове персонализирани и неперсонализирани абонаментни карти могат да бъде закупени онлайн през интернет портала на „Център за градска мобилност“ - https://webportal.sofiatraffic.bg

Повече информация относно:

Електрона карта SOFIA CITY CARD

През интернет портала на „Център за градска мобилност“ - https://webportal.sofiatraffic.bg/ - онлайн могат да бъдат закупени различни видове превозни документи за обществения незаемен и подземен транспорт в София.

За целта е необходима регистрирация в портала на „Център за градска мобилност“. Моля, посетете https://webportal.sofiatraffic.bg/register

Информационен център на „Център за градска мобилност“ - тел.: 0700 13 233

През интернет портала на „Център за градска мобилност“ могат да бъдат закупени следните превозни документи: дневна карта за всички линии на наземен и подземен транспорт, тридневна карта за всички линии на наземен и подземен транспорт, различни видове персонализирани и неперсонализирани абонаментни карти. Всички превозни документи, които се продават онлайн можете да видите тук https://webportal.sofiatraffic.bg/products/documents

SOFIA.MPASS.BG

Заплатете за своето пътуване през мобилния си телефон. Моля, посетете интернет страницата https://sofia.mpass.bg/bg/

Всеки, който иска да пътува в обществения транспорт в София може да закупи следните превозни документи през своя мобилен телефон:

 • Карта за еднократно пътуване с наземен транспорт (карата важи в рамките на деня на закупуването й и има валидност от 90 минути, които започват да текат след валидирането й в превозното средство на наземния транспорт)
 • Карта за еднократно пътуване с подземен транспорт - метро (карата важи в рамките на деня на закупуването й и има валидност от 90 минути, които започват да текат след валидирането й на валидаторите на бариерите за вход в метрото)
 • Дневна карта за всички линии на наземния и подземния транспорт 

Моля, посетете интернет страницата https://sofia.mpass.bg/bg/

ЗАПЛАТЕТЕ ЗА СВОЕТО ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ МОБИЛНИЯ СИ ТЕЛЕФОН

В касите на БДЖ в София се продават следните превозни документи за градския транспорт:

 • карта за еднократно пътуване с наземен транспорт на цена от 1,60 лева
 • Еднодневната карта за всички линии на наземен и подземен транспорт. Цената на тази карта е 4 лева.
 • карта с талони за десет еднократни пътувания за наземен транспорт на цена от 12 лева

Касите на БДЖ, които продават тези превозни документи са на гарите в столицата, в офисите на БДЖ на НДК и на ул. „Гурко“, както и на гарите в Горна Баня, Своге, Лакатник, Елин Пелин, Костенец, Ихтиман, Белово, в Перник - на гарата, на сп. Метал и на гара Разпределителна, както и на спирка Даскалово.

Контактите на железопътните билетни каси и железопътни гари в София можете да намерите на - https://www.bdz.bg/bg/a/gari или чрез позвъняване в Информационния център на БДЖ на номер 0700 10 200 от страната и на номер 00359 2 9040950 от чужбина.

В тото-пунктовете и в клоновете на Български пощи в София се продават следните превозни документи:

 • карта за еднократно пътуване с наземен транспорт на цена от 1,60 лева
 • Еднодневната карта за всички линии на наземен и подземен транспорт. Цената на тази карта е 4 лева.
 • карта с талони за десет еднократни пътувания за наземен транспорт на цена от 12 лева
 • талони за паркиране в „Синя“ и „Зелена“ зона

Можете да видите местоположението на клоновете на Български пощи в София тук - https://www.bgpost.bg/

Можете да видите местоположението тото-пунктовете в София тук - http://www.toto.bg/

НОЩЕН ТРАНСПОРТ В СОФИЯ

Нощните автобусни линии остават временно преустановени.

В град София в интервала между 00:00 ч. и 04:00 ч. оперират 4 автобусни линии – нощен обществен градски транспорт. Цената на картата за всички линии на нощния транспорт е 2 лева. За да се информирате относно разписания на превозните средства за нощен транспорт, моля посетете - www.sofiatraffic.bg/bg/transport/night-transport