Slider

Приятели на София


ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЛГРАД - протокол за сътрудничество при организиране на съвместни прояви за популяризиране на двете столици като атрактивни туристически дестинации, обмен на информация за мероприятия и проекти в областта на туризма, както и обмен на рекламно-информационни материали.
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ГРАД БАКУ - протокол за сътрудничество за популяризиране на двете столици като туристически дестинации.
ПРАВИТЕЛСТВО НА МОСКВА - протокол за сътрудничество за развитието на взаимните традиционни икономически и научно-технически връзки между двете страни- България и Русия.
ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НИШ - протокол за сътрудничество за популяризиране на двата града като привлекателни туристически дестинации чрез обмяна на добри практики и провеждане на съвместни мероприятия от взаимен интерес в сферата на туризма.