Slider

Полезна информация


Полезна информация

По-долу можете да видите списък на някои от компаниите, които разполагат с търговските обекти за горива на територията на град София. Точните местоположения на обектите са посочени на интернет страниците на всяка от компаниите.


ШЕЛ - https://www.shell.bg/

ОМВ България - https://www.omv.bg/bg-bg

ЕКО България - https://www.eko.bg/

Петрол - http://www.petrol.bg/

Лукойл България - https://www.lukoil.bg/bg/

Ромпетрол България - https://www.rompetrol.bg/

Газпром - www.gazprom-petrol.bg/

ВМ Петролиум - http://vmpetroleum.bg/

Круиз - http://www.kruiz-bg.com/