Slider

Полезна информация


Полезна информация

Валутна информация

 

Паричната единица на Република България е левът (лв.), който е равен на 100 стотинки (ст.). От 1997 г. страната е във валутен борд и има фиксиран курс за 1 евро - 1,95583 лева. Валута може да се обмени в банки или в някоe от многобройните валутни бюра. Някои от тези обменни бюра работят и в почивните дни. Евро чекове може да се осребрят в банка. Кредитни карти: Повечето хотели и магазини работят с VISA, Master Card, American Express или Diners Club.

Актуална валутна информация може да получите от сайта на Българската народна банка: www.bnb.bg

Банки

  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
  АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
  ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
  БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
  СИТИБАНК ЕВРОПА АД
  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА
  ТЪРГОВСКА БАНКА Д
  БАНКА ДСК
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  ИНВЕСТБАНК
  ИНГ БАНК Н.В. - КЛОН СОФИЯ
  ОБЩИНСКА БАНКА
  ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
  БНП ПАРИБА - КЛОН СОФИЯ
  ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - БЪЛГАРИЯ (ПОЩЕНСКА БАНКА)
  ПРОКРЕДИТ БАНК
  РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ
  SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК (SGEB)
  ТЕ-ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ
  ЧПБ ТЕКСИМ
  ТОКУДА БАНК
  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
  TBI Банк