Slider

София


София

София е най-големият град и столица на България, а също така 15-ят по големина град в Европейския съюз с население от 1 291 591 души (по данни на НСИ към 01.02.2011 г.). Населението на София представлява 83,5% от населението на Софийска област и 17,5% от населението на България.

София е космополитен град на различни народности и култури. Те живеят в елегантно съжителство в историческия център на града. Той представлява своеобразен музей на открито със запазените на много места останки от древните цивилизации.