Slider

Календар на събитията


СПЯЩАТА КРАСАВИЦА

Национална опера и балет
бул. „Княз Ал. Дондуков” 30
София
http://www.operasofia.bg
Балет от Пьотър Илич Чайковски
Сцена: Голяма сцена
Времетраене 2:45
Антракти 1

Музикално и танцово изкуство

сряда 29 април 2020 19:00

София

бул. „Княз Ал. Дондуков” 30

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети