Slider

Календар на събитията


COPI'S

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Международно изложение за печатни и рекламни комуникации. Осмо издание.
Интер Експо Център

сряда 25 септември 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a