Slider

Календар на събитията


ТМТ ЕКСПО

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Изложение за текстил, машини, технологии
ОРГАНИЗАТОР:
Интер Експо Център

сряда 25 септември 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a