Slider

Календар на събитията


Тринайсети фестивал "Изкуството на барока"

Фестивалът „Изкуството на барока” е част от Календара на културните събития на Столична община. ИЗКУСТВОТО НА БАРОКА се утвърждава като единствен по рода си фестивал за старинна музика в България. Той представя европейското музикално изкуство чрез исторически информирано изпълнение и на инструменти, съответстващи на епохата, в която са създавани произведенията, и чрез това подрежда София сред домакините на такива фестивали като Бaрселона, Лондон, Берлин, Истанбул, Букурещ и др.


Аула на Софийския университет „Св. Климент Охридски“,Ларгото на Сердика, Зала НМА, Зала "България", Зала "Оборище" № 5, Бизнесцентър Братя Василеви, ОКИ "Надежда"

петък 20 септември 2019

n/a