Slider

Календар на събитията


ДЕН НА СОФИЯ – ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ИЗДИГАНЕ ЗНАМЕТО НА ГРАД СОФИЯ И ТЪРЖЕСТВЕН ВОДОСВЕТ

Пред Храм „Света София”

вторник 17 септември 2019

n/a