Slider

Календар на събитията


ВЕЛИН ИЛИЕВ – КОНЦЕРТ

Зала "България"
ул. „Георги Бенковски” 1
София
02 988 31 95
http://www.sofiaphilharmonie.bg
Органов концерт с камерна капела „Полифония”

сряда 13 февруари 2019

София

ул. „Георги Бенковски” 1

n/a