Slider

Календар на събитията


„ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ”

ОКИ „Искър”
ул.Кръстьо Пастухов №23
София
http://www.dk-iskar.com
Безплатни творчески занимания за
деца на открито
Съвместно с „Булекопак” АД

сряда 07 август 2019

София

ул.Кръстьо Пастухов №23

n/a