Slider

Календар на събитията


seeSUSTAINtec

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Енергийна ефективност & ВЕИ, отпадъци и рециклиране, екология, възхух, интелигентни градове.

Бизнес събития

вторник 07 април 2020

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети