Slider

Календар на събитията


Интерфуд и дринк

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
Международно изложение за храни, напитки, опаковки, машини и технологии
ОРГАНИЗАТОР:
Интер Експо Център

сряда 06 ноември 2019

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

n/a