Slider

Календар на събитията


Рационален работен протокол на възстановяване

Интер Експо център
бул. „Цариградско шосе“ 147
София
http://iec.bg
По време на курса ще бъдат обсъдени и демонстрирани: Естетични ефекти при директните възстановявания. Адхезивен протокол. Работещи техники за нанасяне и моделиране на композити. Финално финиране и полиране. Практическа работа - Директно естетично възстановяване на клас II и IV клас.

Бизнес събития

събота 04 април 2020

София

бул. „Цариградско шосе“ 147

Нашата анкета

Какво в туристическия ни сайт беше най-полезно за вас?
Можете да изберете един отговор:
Резултати Всички анкети